Back

Khóa học: Đầu tư từ đây

Bài 1. Giới thiệu khóa học
Bài 2. Tại sao cần đầu tư sớm?
Bài 3. Ba nguyên tắc để trở thành nhà đầu tư tốt
Bài 4. Hiểu biết đúng về các loại tài sản trước khi đầu tư

Khóa học: Hai trường phái, bốn phương pháp đầu tư

Bài 1. Giới thiệu khóa học
Bài 2. Hai trường phái đầu tư chứng khoán
Bài 3. Mua rẻ, Mua đều và những ưu – nhược điểm
Bài 4. Cách nhận biết cổ phiếu tốt

Khóa học: Kỹ năng Đầu tư giá trị

Bài 1. Giới thiệu khóa học
Bài 2. Những điều cần biết về Thị trường tài chính và Thị trường chứng khoán
Bài 3. Hiểu kinh tế vĩ mô
Bài 4. Cách phân tích ngành

Khóa học: Kỹ thuật nền tảng trong Phân tích kỹ thuật

Bài 1. Giới thiệu khóa học
Bài 2. Tổng quan Trường phái Phân tích kỹ thuật
Bài 3. Tổng quan về Lý thuyết Dow
Bài 4.Cách vẽ đường xu hướng (Trendline) và xác định xu hướng giá

Khóa học: Bắt đầu hành trình đầu tư với VNSC by Finhay

Bài 1. Đăng ký tài khoản VNSC (dành cho người dùng mới)
Bài 2. Đăng ký tài khoản VNSC (dành cho người đã có tài khoản Finhay)
Bài 3. Xác thực tài khoản
Bài 4. Nạp - rút tiền

Khóa học: Khám phá các tính năng đầu tư hiệu quả trên VNSC by Finhay

Bài 1. Đầu tư tự động với tính năng Auto Invest
Bài 2. Nắm bắt cơ hội đầu tư với lệnh 24/7
Bài 3. Theo dõi biến động thị trường dễ dàng với VNSC by Finhay
Bài 4. Tính tỷ suất lợi nhuận với tính năng Trải nghiệm đầu tư

Khóa học: Quản lý tài chính cá nhân

Bài 1. Kiến thức quản lý tài chính cá nhân quan trọng như thế nào?
Bài 2. Thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân
Bài 3. Nắm rõ tình hình tài chính cá nhân
Bài 4. Thiết lập ngân sách & quản lý dòng tiền

Bản tin thị trường chứng khoán

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay